Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Một số hình ảnh của chương trình: