Lễ kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)

 

Một số hình ảnh của Hội nghị: