Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các học sinh sinh viên đạt giải thưởng Hội thi tài năng trẻ tổ chức tại Nha Trang