Các hoạt động Công đoàn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ban chấp hành Công đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức và tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ: tham gia Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề "Điểm tựa gia đình" năm 2019 và Họp mặt tuyên dương phụ nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà" cấp khối năm 2018 do Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tổ chức cho các Công đoàn viên Nhạc viện tham quan Khu du lịch Bình Quới I.

Sau đây là hình ảnh một số hoạt động Công đoàn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3:

Hình ảnh Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề "Điểm tựa gia đình" năm 2019 và Họp mặt tuyên dương phụ nữ:

Hình ảnh Công đoàn viên tham quan Khu du lịch Bình Quới I: