Hình ảnh chương trình khai mạc Guitare Festival 2017

Một số hình ảnh của chương trình: