Hình ảnh chương trình Hợp xướng Ba Lan - Việt Nam

Một số hình ảnh của chương trình: