Hình ảnh chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ Nhạc viện Tchaikovsky

Một số hình ảnh của chương trình: