Hình ảnh chương trình làm việc và các lớp masterclass - GS. Michael Zager

Trong 6 tuần làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 14/5 đến 08/6, GS. Michael Zager - Đại học Fullright - đã làm việc và giảng dạy các lớp masterclass về Kỹ nghệ sản xuất âm nhạc tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Một số các nội dung giảng dạy của ông: Tổng quát về Sản xuất âm nhạc, Sáng tác âm nhạc thương mại (Nhạc cho phim), Công việc chuyển soạn và phối khí trong Sản xuất âm nhạc, Sáng tác nhạc cho Video Game, Kỹ thuật sáng tác nhạc nền cho phim, Sáng tác nhạc quảng cáo, Chuyển soạn và phối khí trong sản xuất âm nhạc, Thu âm và hậu kỳ (mix), Thư viện âm nhạc và luật bản quyền…  Đây là chương trình làm việc nằm trong chương trình trao đổi và hỗ trợ phát triển giáo dục - Giảng dạy âm nhạc thương mại -  giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Một số hình ảnh của chương trình làm việc: