Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, hôm nay Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm sách, báo, tạp chí, các công trình khoa học... đã nghiệm thu và xuất bản. Không chỉ giảng viên, HSSV Nhạc viện TP. HCM cũng tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động trong ngày 18/5

Một số hình ảnh của chương trình: