Pierrot Lumière - Chương trình biểu diễn âm nhạc cổ điển đương đại kết hợp màn hình trong suốt

                                                                                               Link Đăng ký nhận vé - Free Ticket

Xem thông tin thêm về chương trình tại: