Hình ảnh chương trình hòa nhạc mùa xuân - Saigon spring concert

Tối 07/3/2019, tại sân khấu phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra chương trình Hòa nhạc mùa xuân - Saigon spring concert.

Tham gia chương trình là các nghệ sĩ dàn nhạc thính phòng JK: Jun Young Park, Ji Yeon Ryu, Hye Yong Kim, Mee Kyung Lee, Da Yeon Hong, Eun Kyu Yoon, Yun Cheong Boo, Young Woo Cho; các nghệ sĩ thuộc dàn nhạc SPO: nghệ sĩ Lê Trí Toàn, Lê Minh Hiền, Young Kyoung Hong, Hye Young Joo dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Eui Myung Kim; cùng một số nghệ sĩ Piano: nghệ sĩ Eun Young Joo, pianist trẻ Tạ Quang Vũ, nghệ sĩ Flute trẻ tuổi Anatashia Kim, nghệ sĩ Violo Kyoung Ah Kim, Ji Min Ham.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: