Thứ tự thi Vòng sơ khảo Nhóm 2 - Cuộc thi Piano TP. Hồ Chí Minh 2018

Bảng A 

Bảng B 

Bảng C 

Bảng D