Thư mời tham dự Buổi hòa nhạc Việt Nam - Ba Lan nhân chuyến thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan