Hòa nhạc chào mừng Tổng thống Ba Lan và Phu nhân nhân chuyến thăm cấp Nhà Nước

Một số hình ảnh buổi đón tiếp Tổng thống Ba Lan và Phu nhân: