Một số hình ảnh các trại sinh tham dự Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh chiều ngày 1.8

Chiều 1.8, các em: Lê Trần Lan Nhi, Phạm Quốc Hưng, Phạm Lam Giang bắt đầu ngày học đầu tiên cùng giảng viên Lưu Hồng Quang .

Một số hình ảnh của chương trình: