Một số hình ảnh các lớp masterclass chiều 05/8 - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Một số hình ảnh của chương trình: