Một số hình ảnh các trại sinh tham dự Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 1.8

Sáng nay 1.8, các trại sinh tham dự Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh bắt đầu ngày học đầu tiên cùng các giảng viên của mình.

Các em:  Nguyễn Trần Phương Vy, Yoon Byung Kwan học cùng giảng viên Lê Hồ Hải; Võ Phan Hợp Quốc học cùng giảng viên Eun Young Joo; Nguyễn Lê THảo Vy, Camilla Choi học cùng giảng viên Lưu Hồng Quang .

Một số hình ảnh của chương trình: