Một số hình ảnh các trại sinh tham dự Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh sáng ngày 2.8

Sáng 2.8, các em tham dự Trại hè tiếp tục lịch học với các giảng viên của mình.

Các em: Nguyễn Trần Phương Vy, Yoon Byung Gwan học cùng giảng viên Lê Hồ Hải; Võ Phan Hợp Quốc, Lê Trần Lan Nhi học với giảng viên Eun Young Joo; Nguyễn Lê Thảo Vy, Camilla Choi, Nguyễn Lam Giang, Jennifer Võ học cùng giảng viên Lưu Hồng Quang.

Một số hình ảnh của chương trình: