Hình ảnh các lớp masterclass sáng ngày 4.8 - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Một số hình ảnh của các lớp masterclass: