Hình ảnh biểu diễn của các học viên nhạc Jazz - Trại hè âm nhạc TP. Hồ Chí Minh 2018

Vào 19g ngày 6/8, các học viên nhạc Jazz tham dự Trại hè âm nhạc TP. Hồ CHí Minh 2018 có buổi biểu diễn báo cáo tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh của chương trình: