Hòa nhạc Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển