Một số hình ảnh chương trình hòa nhạc Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển

Một số hình ảnh của chương trình: