Hình ảnh chương trình biểu diễn - Khoa Âm nhạc phương Tây

Một số hình ảnh của chương trình: