Căn cứ Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 về việc ban hành "Điều lệ trường đại học" của Thủ tướng chính phủ (Điều 13);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban thường vụ - Ban Giám đốc ngày 04/8/2016 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh;

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các thành viên:

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 PGS. TS. Tạ Quang Đông Giám đốc
2 ThS. NSƯT. Tạ Minh Tâm Phó Giám đốc
3 TS. Đặng Huy Hoàng Trưởng phòng Đào tạo
4 ThS. NSƯT. Lê Thị Thanh Hòa Quyền Trưởng phòng Quản lý Sau Đại học
5 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Phó Trường Phòng Quản lý khoa học
6 TS. Trần Thanh Hà Quyền Trưởng khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học
7 ThS. Lê Hồ Hải Quyền Trưởng khoa Piano
8 ThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long Quyền Trưởng khoa Kèn-Gõ
9 ThS. Lê Trí Toàn Quyền Trưởng khoa Dây 
10 ThS. NSƯT. Huỳnh Văn Khải Quyền Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc 
11 ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh Quyền Trưởng khoa Tại chức 
12 ThS. Phạm Thế Vĩ Phó Trưởng khoa Phụ trách khoa Thanh nhạc 
13 ThS. Nguyễn Thanh Huy Phó Trưởng khoa Phụ trách khoa Guitare-Accordéon 
14 ThS. Nguyễn Anh Thư Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Kiến thức cơ bản
15 ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa Phó Trưởng khoa Nhạc nhẹ và Âm nhạc công nghệ
16 PGS.TS. Bùi Thiên Hoàng Quân Giám đốc Trung tâm Biểu diễn
17 PGS.TS. Văn Thị Minh Hương Nguyên Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
18 PGS.NGND. Hoàng Cương Nguyên Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
19 PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm Nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
20 NSƯT. Trần Vương Thạch Giám đốc Nhà hát Giao hưởng, Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh
21 GS.NSND. Tạ Bôn Nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội
22 PGS.TS. Trần Thế Bảo Nguyên Trưởng khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
23 PGS.TS.NSƯT. Nguyễn Minh Cầm Nguyên Trưởng phòng Quản lý khoa học và Sau Đại học Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
24 TS.NGƯT. Đào Trọng Minh Nguyên Trưởng khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
25 GS.TS. Nguyễn Văn Nam Giảng viên thỉnh giảng khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học


(Danh sách căn cứ Quyết định số 976/QĐ-NVHCM do Giám đốc Nhạc viện ký ngày 12 tháng 12 năm 2016)