Lịch thi Giữa kỳ và Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ, Báo cáo chuyên đề trình độ Tiến sĩ