Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh của Lễ công bố quyết định: 

Các tin tức khác