Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Các tin tức khác