Điểm chuẩn Tuyển sinh chuyên ngành 2 Hệ chính quy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh 2017