Kết quả Tuyển sinh bậc Trung cấp 4 năm Hệ chính quy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh 2017