Thông báo về việc mời dự Lễ khai giảng NH.2018-2019 và Sinh hoạt chính trị đầu năm học