Thông báo tuyển sinh Trung cấp và Đại học hệ chính quy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH 2018-2019

Download: Mã ngành dự tuyển - Hồ sơ đăng ký dự tuyển bậc Đại học - Hồ sơ dự tuyển bậc Trung cấp

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ 4 năm

 

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ 6 năm, 7 năm, 9 năm, chuyên ngành 2; Bậc Đại học hệ 4 năm

 

Bậc Đại học hệ 4 năm (tt), Bậc Đại học hệ 2 năm, Xét tuyển thẳng và ưu tiên

 

Các thủ tục tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh, đăng ký dự thi

Thời gian phát phiếu dự thi và thi tuyển; Một số điều cần biết

Các thông báo tuyển sinh trung cấp - đại học mới nhất