Thông báo tuyển sinh Trung cấp và Đại học hệ chính quy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH 2018-2019 đợt 2

Download: Mã ngành dự tuyển - Hồ sơ đăng ký dự tuyển bậc Đại học - Hồ sơ dự tuyển bậc Trung cấp

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: hệ 4 năm, hệ 6 năm, hệ 7 năm, hệ 9 năm; Chuyên ngành 2

Bậc Đại học: hệ 4 năm

 

Bậc Đại học: hệ 4 năm (tt), Hệ 2 năm (văn bằng 2)

Xét tuyển thẳng và ưu tiên; Các thủ tục tuyển sinh; Một số điều cần biết