Thông báo tuyển sinh Trung cấp và Đại học hệ chính quy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH 2019-2020