Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng hai học sinh nhận bảo trợ của Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ TP. Hồ Chí Minh 2017