Biểu diễn giao lưu giữa học sinh sinh viên và các giảng viên, nghệ sỹ guitare trong Cuộc thi Guitare 2017

Biểu diễn giao lưu giữa học sinh sinh viên và các giảng viên, nghệ sỹ guitare Cuộc thi Guitare 2017:

Ngày 9/11, các học sinh sinh viên khoa Guitare-Accordéon Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và các giảng viên, nghệ sỹ guitare trong và ngoài nước đã có buổi biển diễn, giao lưu tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, . Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Cuộc thi Guitare 2017. 

Song song đó, Ban Giám khảo Cuộc thi Guitare 2017 phát giấy chứng nhận cho các thí sinh thi Bảng A: Nguyễn Duy Quốc Anh –Hà Nội, Đỗ Hồng Anh – Hà Nội, Nguyễn Đình Quang – Gia Lai, Vũ Thanh Hải – Hà Nội, Nguyễn Văn Hải Đăng – TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Cảnh Hiếu – Hà Nội, Thái Minh Hải – Quảng Nam, Đà Nẵng, Phạm Hoàng Tín – Huế, Đặng Thùy Linh – Hà Nội, Trần Quang Huy – TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Văn Tú – Quảng Nam, Nguyễn Thái Bình Dương – Kon Tum, Lê Xuân Hoàng – Khánh Hòa, Đặng Thái Tư – Đắk Lắk, Quách Thái Hưng – Sóc Trăng, Nguyễn Trần Phương – Hà Nội, Nguyễn Cát Phong – Phú Yên, Lê Ngọc Niển – TP. Hồ Chí Minh, Trần Hà Anh Quân – TP. Hồ Chí Minh, Lê Công Nam Anh – Huế, Lê Hoàng Phước  – TP. Hồ Chí Minh, Phạm Thanh Phong – Bà Rịa

Hình ảnh buổi giao lưu và phát giấy chứng nhận cho các thí sinh thi Bảng A: