Một số hình ảnh buổi nói chuyện chuyên đề "Phương pháp giảng dạy thanh nhạc" do GS.NSND. Nguyễn Trung Kiên chủ trì