Thông báo đối với các thí sinh trúng tuyển diện tạo nguồn năm học 2018-2019

                                                                                                                                                       Tải về Lý lịch HSSV