Thông báo về giấy báo triệu tập và thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm học 2018-2019

                                                                                                                         Tải về - Lý lịch HS-SV

 

THỦ TỤC NHẬP HỌC