Công tác tại Lào

Vừa qua, đoàn công tác do PGS.TS. Tạ Quang Đông dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Lào.
Đoàn đã có buổi gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Buangan Saphuvong, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Ban giám đốc trường Nghệ thuật quốc gia Lào để xây dựng dự án đào tạo sau đại học cho Lào, cung cấp giáo trình và hỗ trợ trường Nghệ thuật Quốc gia Lào lên trường Đại học.

Phòng Đối ngoại