Thông báo mời viết tham luận hội thảo chuyên đề "Hoạt động sáng tác lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc trong thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay"

Trân trọng kính mời quý thầy cô tham gia viết tham luận hội thảo "Hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc trong thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng Quản lý Khoa học