Mẫu đăng ký dự thi Cuộc thi Piano TP. Hồ Chí Minh 2017 (Registration form - the HoChiMinh City Piano Competition 2017)