Danh mục sách chuyên ngành âm nhạc do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng - Đợt 1 năm 2017

Danh mục được giới thiệu dưới đây gồm các sách do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng đợt 1 năm 2017.

Thân mời bạn đọc quan tâm liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện để biết thêm chi tiết.