Danh mục sách chuyên ngành âm nhạc do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng - Đợt 3 năm 2017

Danh mục giới thiệu dưới đây gồm các sách do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng đợt 3 năm 2017. Thân mời bạn đọc quan tâm liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện để biết thêm chi tiết.