Khai giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa XXV

Hôm nay, 18/10, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa XXV.

Tham dự Lễ khai giảng có sự hiện diện của Ban Giám đốc, các giảng viên, chuyên viên Phòng Quản lý Sau Đại học... và 30 học viên trúng tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2017. Tại buổi lễ, các học viên cũng chính thức nhận Quyết định phân bổ giảng viên hướng dẫn và Chi tiết chương trình học.

Sau đây là một số hình ảnh của Lễ khai giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa XXV: