Danh sách giải thưởng "Cuộc thi Độc tấu - Hòa tấu nhạc cụ dân tộc TP. Hồ Chí Minh lần thứ I"