Thông cáo báo chí "Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc TP. Hồ Chí Minh lần thứ I" và "Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế"