Chương trình biểu diễn khoa Âm nhạc dân tộc chào mừng 60 năm Nhạc viện