Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc TP. Hồ Chí Minh lần I năm 2018

                                                                                                                    Download - Mẫu đăng ký dự thi