Hình ảnh các thí sinh Bảng A và Bảng B tham dự Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu Nhạc cụ dân tộc Việt Nam lần thứ I

Ngày 25 và 26/11, Các thí sinh của hai Bảng A và B Cuộc thi Độc tấu - Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam lần thứ I tham gia tranh tài tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh của các thí sinh Bảng B: