Hình ảnh các thí sinh Bảng C tham dự Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu Nhạc cụ dân tộc Việt Nam lần thứ I

Chiều 27/11, các thí sinh Bảng C (từ số báo danh C01 đến C16) tham gia Cuộc thi Độc tấu – Hòa tấu Nhạc cụ dân tộc Việt Nam biểu diễn tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh các thí sinh Bảng C: