Chương trình hòa nhạc và Lịch tổ chức các Bảng - Cuộc thi Guitare quốc tế Saigon năm 2018

Cuộc thi Guitare và Festival Guitare quốc tế Saigon năm 2018 tổ chức tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 31.10 đến 4.11 năm 2018. Trong 5 ngày diễn ra cuộc thi, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức các buổi độc tấu và hòa tấu Guitare của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Nội dung chi tiết của chương trình như sau: